ข้อกำหนดในการใช้งานกลุ่ม

อัปเดทล่าสุด 5 April 2022
เริ่มใช้งานข้อกำหนด June 16, 2021 12:00 AM

TL;dr

☝ ข้อกำหนดนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานกลุ่ม Language: Thai สามารถอยู่ร่วมกันได้และสามารถแชร์มุมมองและประสบการณ์ ไอเดีย และข้อมูล

คำจำกัดความ

 1. "ข้อความ" หมายถึงข้อความในรูปแบบตัวอักษร (Text Message), รูปแบบเสียง (Voice Message), รูปแบบวิดีโอ (Video Message) รวมไปถึงการส่งสติกเกอร์ (Sticker), อิโมจิ (Emoji) รวมไปถึงลิงก์แนบ (Shared Link) และไฟล์แนบ (Files)
 2. "แอดมิน" หมายถึงผู้ดูแลกลุ่มที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของกลุ่ม 'Telegram (@telegram)' ทั้งหมด

สิ่งที่ควรทำ

 1. ให้เกียรติกับผู้ใช้งานทุกคนในกลุ่ม
 2. ไม่ส่งลิงก์ที่ไม่มี Preview เนื้อหาภายในลิงก์
  • กรุณาลบข้อความที่ไม่มี Preview ออกจากข้อความของกลุ่มและส่งข้อความใหม่
 3. แนะนำเพื่อนหรือผู้ใช้งานอื่นให้เข้าร่วมกลุ่มเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
 4. ช่วยรักษาความเป็นระเบียบและสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองสำหรับกลุ่ม
 5. ใช้ช่องโหว่ของข้อกำหนดนี้ในการแสดงตัวอย่างและการพัฒนาข้อกำหนดการใช้งานกลุ่มต่อไป

ข้อกำหนด

เมื่อผู้ใช้งานเข้าร่วมกลุ่มแปลภาษา Telegram (ภาษาไทย) จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 1. ห้ามส่งข้อความเพื่อทำการก่อกวน เบี่ยงเบน สร้างความสับสน หรือส่งสแปมในกลุ่ม
 2. ห้ามโพสต์สิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับกลุ่ม ไม่อนุญาตให้โฆษณาสินค้าหรือบริการในกลุ่ม ห้ามส่งสแปมหรือโพสต์ข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
 3. ห้ามเขียนข้อความที่หมิ่นประมาทหรือดูถูกบุคคล กลุ่มคน เชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือมุมมองต่างๆ และห้ามเขียนข้อความเพื่อลดคุณค่าของผู้อื่น
 4. ห้ามเขียนข้อความที่แสดงถึงหรือสร้างความเกลียดชังและความรุนแรง
 5. ห้ามกล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานหรือใช้หลักฐานบิดเบือน
 6. ห้ามส่งลิงก์เชิญไปยังกลุ่ม Telegram อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
 7. ห้ามส่งเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแปลภาษาไทยบน Telegram
 8. ทำการบันทึกเสียง, ข้อความ, วิดีโอ, และ ข้อความวิดีโอ โดยไม่ได้รับการอนุญาติจากผู้ใช้งานในกลุ่มหรือแอดมิน โดยแอดมินจะสามารถอนุมัติได้หากเป็นการบันทึกเพื่อป้องกันตัวเองหากมีการโจมตีหรือคุกคามเกิดขึ้นภายในกลุ่มหรือมีคำสั่งจากหมายศาลเท่านั้น

หากผิดเงื่อนไขดังต่อไปนี้และมีผู้ใช้งานท่านใดท่านหนึ่งพบเห็น ผู้ใช้นั้นจะถูกลงโทษในทันที โดยแอดมินสามารถดำเนินการได้ทันทีหากพบเห็นหรือได้รับแจ้ง คำตัดสินของแอดมิน/กลุ่มแอดมินถือเป็นที่สิ้นสุด

โดยข้อกำหนดข้างต้นทั้งหมด ผู้กระทำความผิดสามารถโต้แย้งแอดมินได้ หากเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดที่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมหรือเพื่อสร้างความตระหนักให้กับส่วนรวม

หากผู้ใช้งานเข้าข่ายผิดใน พรบ. คอมพิวเตอร์หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เราอาจจะต้องลบข้อความ สติกเกอร์ อิโมจิ ลิงก์ หรืออื่นๆ เพื่อป้องกันการมีภาระผูกพันกับผู้ใช้ภายในกลุ่ม

ข้อบังคับหากฝ่าฝืน

หากผู้ใช้งานฝ่าฝืนจริง แอดมินจะดำเนินการ

 1. ลบข้อความทั้งหมดที่ฝ่าฝืน (หรือข้อความทั้งหมด หากมีหลายข้อความ)

และอาจลงโทษผู้ใช้งานดังนี้

 1. หากทำผิดครั้งแรก เตะออกจากกลุ่มชั่วคราว (แต่สามารถกลับเข้ากลุ่มได้ตามปกติ)
 2. หากทำผิดครั้งที่สอง แบนการแชท 1 สัปดาห์
 3. หากทำผิดครั้งที่สาม เตะออกจากกลุ่มและแบนจากการแปลภาษาไทยบน translations.telegram.orgopen in new window และเข้ากลุ่มถาวร

แบนการแชท

ผู้ใช้งานที่ถูกแบนการแชทจะไม่สามารถ

 • ส่งข้อความ
 • ส่งลิงก์หรือไฟล์
 • ส่งโพล์

แต่ผู้ใช้งานที่ถูกแบนยังคงสามารถ

 • เชิญผู้ใช้งานเข้ากลุ่ม
 • เข้า-ออกจากกลุ่ม