แนวทางในการแปล

เพื่อให้การใช้งานแอพฯ Telegram เป็นไปอย่างลื่นไหลนั้น การแปลศัพท์ทั้งคำและประโยคให้สอดคล้องเป็นไปในรูปแบบเดียวกันนั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก ทั้งการป้องกันความเข้าใจผิด, การใช้งานที่ตรงตามความตั้งใจของผู้พัฒนาแอพฯ, และการเรียนรู้วิธีการใช้งานต่าง ๆ ที่อ้างอิงด้วยการใช้ศัพท์เดียวกัน และอื่น ๆ อีกมากมาย

ดังนั้นเราจึงได้ทำการสร้างแนวทาง (หรือ Guidelines) ในการแปลเพื่อให้คำแปลนั้นเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งหมดและสร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานภาษาไทยได้มากที่สุด

โดยในหัวข้อนี้เราจะมาอธิบายลักษณะการแปล คำแนะนำในการแปลและทับศัพท์ การแปลให้เป็นไปตามระบบหรือแอพฯ อื่น ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและการเรียนรู้วิธีการใช้งานแอพฯ ที่เร็วขึ้น

รากฐานของการแปลภาษาบน Telegram

อ้างอิงจาก Style Guideopen in new window จาก Telegram รากฐานในการแปลคำศัพท์และประโยคภายในแอพฯ นั้นมีองค์ประกอบหลักทั้งหมด 5 อย่างดังต่อไปนี้

 1. Consistent
 2. Natural
 3. Default
 4. Beautiful
 5. Must Fit

Consistent

Consistent หมายถึงการแปลต้องแปลไปในลักษณะ ทำนองเดียวกัน คำศัพท์โดยเฉพาะคำบัญญัติขึ้นจำเป็นต้องเป็นไปในลักษณะเดียวกัน

 • คำแปลไม่ต้องคงไว้ด้วยความหมายจากภาษาอังกฤษ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความรู้สึกว่าเป็นคำเดียวกันที่สามารถเอามาทดแทนกันได้ ดังนั้นไม่ควรเลือกใช้คำแปลที่ทำให้ผู้ใช้งานสับสนไปจากการใช้งานเดิมในแอพฯ อื่น
 • การสร้างชื่อปลอมเช่นการใช้ในหน้าตัวอย่างสนทนา ให้ใช้ชื่อคนไทยทั่ว ๆ ไปแทน เราไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อคนที่มีชีวิตอยู่จริง รวมไปถึงการแปลประโยคสนทนาให้มีนัยทางด้านการเมืองหรือการปกครอง
 • ตรวจสอบว่าคำหรือประโยคที่จะแปลนั้นมีคนแปลในหน้าอื่นไปแล้วหรือยัง หากมีแล้วให้ใช้คำนั้นเป็นคำแนะนำ

Default

Default หมายถึงการแปลที่ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่าแอพฯ นี้มีการใช้คำที่เป็นปกติ เป็นธรรมชาติ ลื่นไหล เหมือนกับการใช้ภาษาไทยในแอพอื่น ๆ

ซึ่งได้ใจความว่าการแปลที่จะเกิดขึ้นนั้นจะต้องใช้คำหรือรูปประโยคเหมือนกันกับแอพฯ, เว็บไซต์, ระบบปฏิบัติการ อื่นที่ผู้ใช้งาเคยได้ใช้งานมาก่อน โดยนั่นจะทำให้ผู้ใช้งานมีประสบการณ์การใช้งานที่ลื่นไหลและมีความสุขกับการใช้งานแอพฯ ในภาษาไทย

เราจึงรวบรวมคำแนะนำเอาไว้ดังต่อไปนี้

 • ใช้คำแปลหรือคำทับศัพท์ที่งานอย่างแพร่หลาย เข้าใจในตัว และถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทยที่อ้างอิงจาก ศัพท์บัญญัติopen in new window หรือ หลักการทับศัพท์ภาษาอังกฤษopen in new window ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 • ชื่อแบรนด์หรือชื่อองค์กร (ตัวอย่างเช่น Telegram) ที่ไม่มีชื่อภาษาไทยหรือไม่ได้รับความนิยม ก็ให้ใช้ภาษาอังกฤษไปเลย
 • ใช้ลักษณะของการจัดเรียงเวลา ประโยค ค่าเงิน ให้เป็นไปตามคนไทยใช้งาน (เช่น 12 มีนาคม แทนการใช้ มีนาคม 12)

Natural

Natural หากแปลเป็นภาษาไทยตรงตัวแล้วนั่นหมายถึงธรรมชาติ แต่ในองค์ประกอบนี้นั้นหมายถึงการใช้งานที่เน้นความลื่นไหล "แลดูเป็นธรรมชาติ" เป็นหลัก ซึ่งนั่นก็รวมไปถึงการเลือกใช้คำ, การใช้คำทดแทน, หรือกระทั่งการสร้างคำศัพท์ใหม่เพื่ออธิบายลักษณะการใช้งานหรือคำศัพท์ที่ไม่เหมาะสมหากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อำนวยต่อการใช้งาน

เราจึงมีคำแนะนำดังต่อไปนี้ให้เพื่อให้คำแปลของคุณนั้นแลดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

 • ดูจากแอพฯ อื่นที่มีฟีเจอร์เหมือนกันหรือคล้ายกัน ว่ามีการเลือกใช้คำแปลนั้นว่าอย่างไร
 • สอบถามผู้ใช้งานอื่นในกลุ่ม Telegram Thai เพื่อระดมความคิดว่าควรใช้คำแปลสำหรับคำนี้ว่าอย่างไร
 • พยายามแปลให้ได้ หากแปลไม่ได้ก็ควรที่จะดูคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษแทน
 • หากแปลแล้วคำนี้ไม่สามารถอยู่โดด ๆ และยังคงความหมายเดิมได้ (เช่น "ปัก" สำหรับคำว่า Pin) ก็ให้เลือกใช้คำอื่นแทนคำว่า "ปัก"

Must Fit

คำแปลไม่ควรมีความยาวกว่าคำแปลในภาษาอังกฤษ เนื่องจากว่าแอพฯ นั้นออกแบบอินเตอร์เฟสที่รองรับความยาวเท่ากันหรือมากกว่าภาษาอังกฤษเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเอง การที่มันยาวกว่าอาจทำให้คำหรือประโยคล้นออกจนทำให้อินเตอร์เฟสดูผิดเพี้ยนไป

 • หลีกเลี่ยงการใช้คำแปลที่มีความยาวตัวอักษร (ไม่ใช่จำนวนตัวอักษร) ที่ยาวกว่าคำแปลในภาษาอังกฤษ เพราะอาจทำให้บางอุปกรณ์ใช้งานเกิดปัญหาตัวอักษรล้นหน้าจอได้ เราแนะนำให้สร้างคำศัพท์ภาษาไทยใหม่ หรือ ทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษเลย (หากจำเป็น) แทน
 • หลีกเลี่ยงการใช้สระและวรรณยุกต์สองชั้น (เช่น ั้ ในคำว่าชั้น) เนื่องจากปัจจุบันแอพฯ ยังไม่รองรับตัวอักษรภาษาไทยสองชั้นอย่างเป็นทางการ
 • การแปลหรือทับคำศัพท์ทางด้านเทคนิค หากทับศัพท์แล้วยาวกว่าภาษาอังกฤษมากให้เลือกใช้ภาษาอังกฤษแทน

วิธีการแปลประโยค

จากที่บอกไปว่าในหน้าการแปลประโยคนั้นอาจจะมีเงื่อนไขในการแปลที่แตกต่างกันออกไป ในหัวข้อนี้เราก็จะมารวบรวมเงื่อนไขในการแปล (แบบเบื้องต้น) ให้เพื่อน ๆ นำไปปรับใช้ในการแปลด้วยครับ

การแปลประโยคที่มี %@ หรือ $1

สำหรับคำหรือประโยคที่มีตัวแปร (ระบุได้จากไฮไลต์สีเหลือง)​ ให้เราทำการคัดลอกตัวอักษรที่ระบุถึงตัวแปรนั้นและนำมันไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมของประโยค ตามความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับประโยคตัวอย่างจากรูปภาพในหน้าอินเตอร์เฟส

การแปลประโยคที่มีแท็ก CRITICAL

คำศัพท์หรือประโยคบางอันนั้นจะมีแท็กที่อยู่ใต้ภาพประกอบที่เขียนว่า "CRITICAL" หากว่าพบเจอก็สามารถแปลคำศัพท์ได้ตามปกติ แต่จะมีเงื่อนไขในการอนุมัติที่แตกต่างกันออกไป และจะมีการใช้เวลาในการอนุมัติที่นานกว่า หากว่าใครเจอประโยคที่มีเขียนคำว่า CRITICAL แล้วมีประโยคที่มีคนแปลแล้วก็สามารถกด Like ประโยคนั้นเพื่อให้คำแปลนั้นถูกเลือกมากขึ้นได้ครับ